Trwa ładowanie...

Efekt braterskiej kolejności urodzeń (efekt starszego brata) - na czym polega, przyczyny zjawiska

 Paula Jakubasik
02.08.2021 14:00
Efekt braterskiej kolejności urodzeń (efekt starszego brata) to prawdopodobieństwa wystąpienia orientacji seksualnej u osób, posiadających starszych braci.
Efekt braterskiej kolejności urodzeń (efekt starszego brata) to prawdopodobieństwa wystąpienia orientacji seksualnej u osób, posiadających starszych braci. (Obraz Julie Rose, Pixabay )

Efekt braterskiej kolejności urodzeń to zjawisko, dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia orientacji homoseksualnej u osoby, posiadającej starszych braci. Związek między liczbą starszych braci, a częstotliwością pojawiania się orientacji homoseksualnej u młodszego rodzeństwa bierze się pod uwagę od lat 40. XX wieku. Co warto wiedzieć o efekcie braterskiej kolejności urodzeń?

spis treści

1. Co to jest efekt braterskiej kolejności urodzeń?

Efekt braterskiej kolejności urodzeń (efekt starszego brata, fraternal birth order effect) to zjawisko, zgodnie z którym istnieje większe prawdopodobieństwo wykształcenia się homoseksualnej orientacji seksualnej u mężczyzn, posiadających starszych braci.

Szacuje się, że za sprawą każdego starszego brata szansa na zostanie homoseksualistą wzrasta o około 33%. Niektórzy naukowcy są zdania, że efekt braterskiej kolejności urodzeń jest przyczyną nawet 15% homoseksualizmu wśród płci męskiej.

Pierwsze badania nad zjawiskiem rozpoczęły się w latach 40. XX wieku. W latach 90. istnienie korelacji potwierdzono za sprawą ludności Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Polinezji.

Efekt ten odnosi się wyłącznie do mężczyzn, nie wykazano podobnej zależności w odniesieniu do kobiecego homoseksualizmu. Do tej pory efekt starszego brata został rozpoznany również w krajach, takich jak: Brazylia, Finlandia, Iran, Włochy, Hiszpania i Turcja.

Zobacz także:

2. Przyczyny efektu braterskiej kolejności urodzeń

Efekt braterskiej kolejności urodzeń pomimo wielu lat badań nie został do końca poznany, a naukowcy biorą pod uwagę wiele hipotez.

Większość z nich jest zdania, że zjawisko jest efektem mechanizmu prenatalnego, ponieważ ma miejscu wyłącznie w przypadku mężczyzn, mających starszych braci (efekt nie pojawia się w przypadku braci przybranych lub przyrodnich).

Obecnie za główną przyczynę efektu uznaje się odpowiedź immunologiczną matki na płody płci męskiej, która powoduje neutralizacje męskich białek Y, które mają wpływ na rozwój płciowy.

W 2017 roku wykazano, że matki homoseksualnych synów mają wyższy poziom przeciwciał przeciwko białku Y NLGN4Y w porównaniu do kobiet, posiadających heteroseksualnych synów.

Na podstawie badań oszacowano, że każda kolejna męska ciąża zwiększa szansę na homoseksualną orientację następnego syna o 33-48%.

Prawdopodobieństwo posiadania homoseksualnego syna wynosi około 2% w stosunku do pierwszego syna, 3% do drugiego, 5% dla trzeciego oraz 7% dla czwartego.

Wyniki dwóch niezależnych badań wykazały, że nawet 15-29% homoseksualistów wykazuje daną orientację ze względu na efekt braterskiej kolejności urodzeń.

Badacze są jednak zdania, że odpowiedź immunologiczna matki nie ma wpływu na wystąpienie orientacji homoseksualnej u pierwszego syna.

Na efekt braterskiej kolejności urodzeń nie wpływa wychowanie ze starszymi braćmi. Homoseksualizm rozpoznawano zarówno u chłopców, mieszkających ze swoim rodzeństwem, jak i odseparowanych od braci tuż po urodzeniu.

Na zjawisko nie oddziałuje również liczba posiadanych braci przyrodnich lub adoptowanych, bez względu na występujące między nimi relacje czy stopień przywiązania emocjonalnego.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze