Trwa ładowanie...

Interpłciowość – na czym polega?

Avatar placeholder
26.01.2022 11:13
Interpłciowość to pojęcie odnoszące się do osób, które rodzą się z ciałem niewpisującym się w społeczne lub medyczne normy typowych ciał kobiecych lub męskich
Interpłciowość to pojęcie odnoszące się do osób, które rodzą się z ciałem niewpisującym się w społeczne lub medyczne normy typowych ciał kobiecych lub męskich (AdobeStock)

Interpłciowość to pojęcie odnoszące się do osób, które rodzą się z ciałem niewpisującym się w społeczne lub medyczne normy typowych ciał kobiecych lub męskich. Jest zaburzeniem rozwojowym, które można rozpoznać od razu po narodzinach dziecka, ale także w późniejszym wieku. Zdarza się też, że nieprawidłowości pozostają niezauważone przez całe życie. Na czym konkretnie polega interpłciowość? Co warto wiedzieć?

spis treści

1. Co to jest interpłciowość?

Interpłciowość, w myśl definicji opracowanej przez ONZ, to pojęcie parasol, które dotyczy osób rodzących się z ciałem, które nie wpisuje się w społeczne lub medyczne normy typowych ciał kobiecych lub męskich. Nie dotyczy ono ani orientacji seksualnej, ani tożsamości płciowej, a tego, jak jest zbudowane i jak funkcjonuje ciało. Polega na występowaniu dwóch rodzajów narządów płciowych u tej samej osoby.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) szacuje, że osoby interpłciowe stanowią 1,7% populacji na świecie. Zaburzenie to dotyka 1 na około 10 tysięcy dzieci i uznawane jest za anomalię. Jakie są jej przyczyny? Najczęściej odpowiadają za nią czynniki hormonalne w okresie płodowym (i niewłaściwy kariotyp), ale i przerost nadnerczy lub leki, jakie przyjmowała matka w czasie ciąży.

2. Na czym polega interpłciowość?

Zobacz film: "Nie tylko Elliot Page. Osoby transpłciowe w show-biznesie"

Pojęcie pochodzi od łacińskiego inter tłumaczonego jako między oraz sexualis, oznaczającego płciowy, co doskonale wyjaśnia jego istotę.

Osoby interpłciowe rodzą się z cechami płciowymi, które nie mieszczą się w typowych pojęciach binarnych męskiego lub żeńskiego ciała. Istnieje przy tym wiele typów interpłciowości, a zróżnicowane cechy płciowe mogą występować na poziomie:

  • chromosomów płciowych (liczba i rodzaj),
  • układu hormonalnego i receptorów hormonalnych (poziom hormonów płciowych),
  • wewnętrznych oraz zewnętrznych narządów płciowych (rodzaj gruczołów płciowych). Występuje na przykład występuje jądra i jajnik, u dziewczynek pojawiał się mikropenis, a u chłopców łechtaczka.

W przypadku osób interpłciowych zróżnicowane cechy płciowe widoczne są od razu po urodzeniu, dostrzec je też można we wczesnym dzieciństwie lub w okresie dojrzewania (dopiero w tym czasie wykształcają się organy charakterystyczne dla drugiej płci), ale również dorosłości. Zdarza się, że pozostają niezauważone przez całe życie. Niektóre chromosomalne zmiany interpłciowe mogą nie być w ogóle widoczne fizycznie.

Warto zauważyć, że o ile zewnętrzne objawy mogą zostać rozpoznane dość szybko, wykrycie narządów wewnętrznych wymaga wykonania badań laboratoryjnych, obrazowych czy histologicznych.

3. Rodzaje interpłciowości

Wyróżnia się dwa główne rodzaje interseksualizmu: prawdziwy i rzekomy. Z definicji interseksualizm prawdziwy to współobecność gonad obupłciowych: jądra i jajnika, przy czym każde z nich może znajdować się po innej stronie, ale i jedna gonada może zawierać elementy struktury jądra i jajnika (gonada obojnacza).

W przypadku podwójnych gonad usuwa się te, które są niezgodne z identyfikacją płciową danej osoby. Gonada obojnacza powinna zostać usunięta z uwagi na ryzyko rozwoju nowotworu.

Interseksualizm rzekomy to niezgodność płci genetycznej z płcią gonadalną i somatyczną. To:

  • interseksualizm rzekomy męski - poza chromosomem Y obecny jest dodatkowy marker (SRY),
  • interseksualizm rzekomy żeński - nie ma chromosomu Y, a zewnętrzne narządy mogą być zmaskulinizowane.

4. Interpłciowość a transpłciowość

O interpłciowości nie mówi się zbyt wiele. Nazywa się je także obojnactwem, interseksualizmem lub hermafrodytyzmem. Pojęcie to w świadomości społecznej często funkcjonuje jako tożsame z transpłciowością. Tymczasem są to dwa odrębne terminy.

Transpłciowość dotyczy tożsamości, czyli tego, jak ktoś się identyfikuje z płcią. Z kolei interpłciowość dotyczy budowy ciała. Dla większości osób interpłciowych nie jest to kwestia tożsamości. Większość z nich utożsamia się jako kobiety czy mężczyźni, choć naturalnie są także osoby identyfikujące się jako niebinarne czy transpłciowe.

5. Interpłciowość a operacje

Niegdyś zdarzały się sytuacje, gdy dzieci, które urodziły się z nietypowymi cechami płciowymi, poddawano zabiegom mającym na celu zmianę wyglądu narządów płciowych, a w rezultacie zostało ono przypisane do innej płci niż ta, z którą się identyfikowało w późniejszym czasie.

Obecnie, od roku 1993, gdy powstało Intersexual Society of America, lekarze – jeśli to tylko możliwe - wstrzymują się z wykonaniem operacji do momentu wykształcenia tożsamości płciowej. Dzięki temu osoba interpłciowa sama decyduje, czy i co chce zmieniać (możliwe jest bowiem często usunięcie narządów, które są niezgodne z płcią).

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze