Trwa ładowanie...

Teleiofilia - charakterystyka, czy teleiofilia jest parafilią?

 Katarzyna Wąś-Zaniuk
25.08.2021 17:19
Teleiofilia - charakterystyka, czy teleiofilia jest parafilią?
Teleiofilia - charakterystyka, czy teleiofilia jest parafilią? (Zdjęcie: Pixabay)

Teleiofilia odnosi się do sytuacji, w której dana osoba odczuwa pociąg fizyczny, psychiczny jak i seksualny do osoby dorosłej. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 2000 roku przez amerykańskiego seksuologa, Raya Miltona Blancharda. Co warto wiedzieć na temat teleiofilii? Czy termin ten zaliczany jest do parafilii?

spis treści

1. Co to jest teleiofilia?

Teleiofilia to termin, którego używa się w odniesieniu do osób odczuwających pociąg seksualny do dorosłych. W języku greckim słowo teleios oznacza osobę dorosłą, zaś słowo philia oznacza miłość, przyjaźń. W przeciwieństwie do terminów odnoszących się do zainteresowań seksualnych w innych grupach wiekowych, takich jak pedofilia (zainteresowanie seksualne dziećmi przed okresem dojrzewania, tzn. w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania), teleiofilia nie jest uważana za parafilię. Odczuwanie pociągu seksualnego do osób dorosłych zaliczane jest do eufilii.

Terminu tego użył po raz pierwszy w 2000 roku amerykański seksuolog Ray Milton Blanchard, znany głównie z prac badawczych dotyczących pedofilii, transseksualności i orientacji seksualnych. W swojej pracy naukowej Blanchard skupił się również na kilku parafiliach takich jak asfiksja autoerotyczna. Wprowadzenie pojęcia teleiofilia miało na celu zróżnicowanie osób odczuwających pociąg seksualny do dorosłych, od pedofilów niezależnie od preferencji względem płci.

Pojęcie odnosi się zarówno do osób homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Dotyczy płci męskiej, jak i kobiecej, w każdym przedziale wiekowym, o ile dana jednostka odczuwa już pociąg seksualny. Może ono wystąpić u dorosłych, których pociągają osoby dorosłe, jak również u osób niepełnoletnich, osób w okresie dojrzewania, a także młodych dorosłych.

2. Czy teleiofilia jest parafilią?

Parafilia, zwana także zboczeniem seksualnym lub perwersją zaliczana jest do zaburzeń seksualnych. W opinii specjalistów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, parafilia jest nietypowym, nieakceptowanym społecznie sposobem zaspokajania potrzeb seksualnych. Stan podniecenia u osoby dotkniętej daną parafilią jest uzależniony od tego, czy występują pewne bodźce lub sytuacja, postrzegana przez większość osób jako pewne odchylenie lub przyjętych norm. Wśród najpopularniejszych parafilii warto wyróżnić ekshibicjonizm, pedofilię, fetyszyzm, sadomachizm, sadyzm seksualny, nekrofilię. Zdaniem specjalistów teleiofilia jest eufilią, a nie parafilią.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze