Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Kamila Drozd

Kłamstwo - rodzaje, powody, motywy

Avatar placeholder
25.06.2024 17:12
Potocznie kłamstwo utożsamia się z nieprawdą, fałszem, konfabulacją
Potocznie kłamstwo utożsamia się z nieprawdą, fałszem, konfabulacją (adobestock)

Kłamstwo to niestety sposób porozumiewania się] niejednego człowieka. Wielu z nas nie ma świadomości, że mijanie się z prawdą stanowi poważną blokadę komunikacyjną i że od kłamstwa można się uzależnić, bowiem kłamstwo rodzi kłamstwo.

spis treści

1. Kłamstwo - rodzaje

W skrajnych przypadkach człowiek sam zatraca się w lawinie mistyfikacji i nie wie, co jest prawdą, a co fikcją. Abstrahując od moralnej oceny kłamania, intencjonalne wprowadzanie w błąd innych prowadzi do utraty zaufania i braku wiarygodności. Jakie rodzaje kłamstwa można wyróżnić i dlaczego ludzie kłamią?

Potocznie kłamstwo utożsamia się z nieprawdą, fałszem, konfabulacją. W rzeczywistości istnieje niewielki procent patologicznych kłamców, czyli mitomanów. Jak się jednak okazuje, współcześni ludzie są skłonni uznawać kłamstwa za nieodzowny element naturalnej komunikacji.

Zobacz film: "Fake news. Jak odróżnić kłamstwo od prawdy w sieci"

Oszukiwanie konwersacyjne stało się nie tylko powszechne, co nawet akceptowane społecznie. Szacuje się, że ponad 60% wszystkich rozmów ma charakter kłamliwy, a tygodniowo człowiek kłamie przeciętnie ponad 13 razy. Istnieją oczywiście różne formy kłamstwa, a ludzie usprawiedliwiają się, że kłamstwo kłamstwu nie jest równe.

Można zatem mówić o świadomym rozmijaniu się z prawdą, przemilczeniach, półprawdach, zachowaniach maskujących, oszustwach, podstępach i kłamstwach, których istotą jest przesada.

Psychologowie wyróżniają też poniższe formy kłamania:

  • ukrywanie – zatajanie prawdziwej informacji;
  • fałszowanie – przekazywanie fałszu, sfabrykowanych danych jako prawdziwego faktu;
  • fałszywa atrybucja – przyznanie się do przeżywania określonej emocji, ale fałszywe nazwanie jej przyczyny;
  • fałszywa prawdomówność – ujawnienie prawdy, ale z taką przesadą lub tak humorystycznie, że okłamywany nie poznaje prawdy i zostaje zmylony;
  • półprawda – ujawnienie niecałej prawdy, by odciągnąć uwagę ofiary od tego, co nadal jest ukrywane;
  • podstęp błędnego wnioskowania – mówienie prawdy, ale w taki sposób, że wynika z niej coś przeciwnego niż zostało powiedziane.
6 kłamstw, które sobie powtarzamy
6 kłamstw, które sobie powtarzamy [10 zdjęć]

To proste być wyjątkowo wymagającym w stosunku do siebie. Jeżeli jednak będziemy zbyt krytyczni, to

zobacz galerię

2. Kłamstwo - powody

Dlaczego ludzie kłamią? Przyczyn jest tysiące. Kłamiemy przede wszystkim o sobie samych. Główne motywy kłamstwa to najczęściej obrona bądź podwyższenie samooceny. Kłamiemy też dlatego, że chcemy uniknąć konfliktu, np. nieszczerze zgadzając się na spełnienie niewygodnej dla nas prośby.

Kłamiemy, dostosowując się do zasad grzeczności i pragnąc zachować dobrą minę do złej gry. Kłamiemy, chcąc ochronić własną twarz. Kłamiemy z niedojrzałości, bo boimy się konsekwencji własnych zachowań. Kłamiemy z pobudek materialistycznych, jesteśmy żądni władzy, uznania, autorytetu.

Kłamiemy, żeby uzyskać cenne dla nas informacje. Kłamiemy, by manipulować innymi poprzez wywoływanie w nich poczucia winy lub indukować inne emocje (np. strach, lęk, dysonans poznawczy) w celu sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.

Stosujemy kłamliwe wymówki, żarty, kpiny, konfabulacje. Zasadniczo można kłamać na dwa różne sposoby:

  1. ukrywając – kłamca wstrzymuje się od przekazywania jakiejś informacji i w rzeczywistości nie mówi niczego nieprawdziwego;
  2. fałszując – kłamca nie tylko ukrywa prawdziwą informację, ale przekazuje fałsz tak, jakby był prawdą.

Czasami, by kłamstwo się powiodło, zachodzi konieczność łączenia ukrywania i fałszowania. Ukrywanie jest łatwiejsze niż fałszowanie. Nie trzeba niczego wymyślać. Nie mając z góry przygotowanego scenariusza, nie narażamy się na wykrycie kłamstwa. Kłamca traci jednak możliwość wyboru między ukrywaniem a fałszowaniem z chwilą, gdy zostanie sprowokowany do odpowiedzi.

Wówczas zachodzi konieczność fabrykowania faktów i wymyślania na poczekaniu nieprawdziwej wersji zdarzeń. Czasami kłamcy sami gubią się we własnych kłamstwach, co często prowadzi do przecieków – ujawnienia prawdy przez pomyłkę lub pojawienia się fizjologicznych wskazówek kłamstwa, takich jak przyspieszone tętno, zaczerwieniona twarz czy unikanie kontaktu wzrokowego.

3. Kłamstwo - motywy

Kłamiemy z chęci zemsty, z rewanżu, z przyzwyczajenia, bo inni kłamią. Psychologowie, ze względu na motywy, intencje rozmijania się z prawdą, wyróżniają wiele rodzajów kłamstw.

RODZAJ KŁAMSTWACHARAKTERYSTYKA KŁAMSTWA
kłamstwa mimowolne Zdajemy sobie z nich sprawę dopiero po tym, jak je wypowiadamy. Są to często stwierdzenia dotyczące samopoczucia, drobne przesady i „małe” kłamstewka wypowiadane odruchowo. Kłamstwa mimowolne wynikają z takich powodów, jak: chęć zwrócenia na siebie uwagi (rodzaj strategii autoprezentacyjnej), konwencja językowa, respektowanie zasad grzeczności (nie wypada odmówić, nawet jeśli propozycja nam nie odpowiada), konformizm normatywny i informacyjny. Kłamiemy operacyjnie, gdy jesteśmy zaskoczeni, nie przygotowaliśmy wiarygodnej wersji zdarzeń, gdy chcemy uniknąć kary albo odroczyć ją w czasie.
kłamstwa altruistyczneKłamiemy, by komuś ulżyć. Kłamiemy dla „dobra” rozmówcy, np. lekarz nie mówi do końca prawdziwej diagnozy poważnie choremu pacjentowi. Kłamiąc altruistycznie, balansuje się na cienkiej granicy. Gdzie bowiem zaczyna się zdrowa, a kończy patologiczna strona kłamstwa? Kłamstwa altruistyczne to także kłamstwa żartobliwe, np. tworzenie konfabulacji podczas prima aprilis. Kłamstwa żartobliwe, sztuka wprowadzania w błąd nie ma tylko charakteru ludycznego, ale świadczy też o inteligencji, bystrości umysłu, jest źródłem uznania ze strony innych.
kłamstwa egotystyczneKłamstwa na usługach autowaloryzacji i autoprezentacji. Wynikają z potrzeby podtrzymywania i podwyższania dobrego mniemania o sobie. Samoocena publiczna i prywatna popycha niejednokrotnie do łgarstwa. Koloryzujemy rzeczywistość, pokazujemy siebie w lepszym świetle, by uniknąć dezaprobaty i krytyki. Kłamliwie manipulujemy własnym wizerunkiem społecznym.
kłamstwa manipulacyjnePolegają na konfabulacjach, fantazjowaniu. Poprzez fałszowanie kłamca pragnie uzyskać określone korzyści od innych osób. Kłamie się dla wyłudzenia dóbr materialnych, dla pieniędzy, prestiżu, uznania, władzy, chęci sprawowania kontroli nad życiem innych. W związkach kłamstwa manipulacyjne sprowadzają się do wzbudzania poczucia winy lub współczucia, by oddziaływać na poczynania współmałżonka, dzieci itp.
kłamstwa destrukcyjne Kłamstwa destrukcyjne służą zadaniu bólu i wyrządzeniu krzywdy innym. Są podyktowane zemstą, mściwością, zazdrością. Wynikają z impulsu i chęci rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychicznego. Kłamstwo destrukcyjne wyodrębniono ze względu na amoralną wyrazistość efektów.

Ludzie kłamią również z potrzeby piękna, marzeń, chęci posiadania sekretów. Wydaje się zatem, że kłamstwa są nieuniknione. Warto jednak mieć świadomość, że intencjonalne fałszowanie rzeczywistości grozi z czasem utratą zaufania. Nie można budować np. trwałego związku na kłamstwie. Jak powiedział ktoś mądry – „kłamstwem można zajść daleko, ale niestety nie można wrócić”.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze